Vi hjälper världen att växa sedan 2015

Vad är en mobil betonganläggning?

Betongen används i nästan alla byggprojekt och produceras nu på betonganläggningar med exakt vägning och hög blandningsteknik. Aggregat, cement, vatten och tillsatser vägs exakt vid vägningsvåg enligt de betongrecept som bestämts enligt tidigare laboratorietester och blandas homogent av högeffektiva snabbbetongblandare för att producera betong av hög kvalitet.
Tidigare tillverkade alla betonganläggningar som stationära betonganläggningar, och även de minsta kunde installeras under en viss tid efter transport med fyra till fem lastbilar; sådana stationära anläggningar producerade betong på samma plats under många år. Ökningen av både antalet byggprojekt och mängden betong som krävs i dessa projekt, liksom behovet av att slutföra dessa projekt på kort tid, har lett till att byggföretag producerar den betong de behöver för sina projekt. för tiden behövde byggföretagen rörliga betonganläggningar, som är mer flexibla, lättare att transportera och lättare att installera än stationära betonganläggningar, eftersom de behövde överföra sina anläggningar från en plats till en annan när de slutförde sina projekt. Mobila betonganläggningar har utformats för att tillgodose dessa behov.
En mobil betonganläggning består av samma enheter som i en stationär betonganläggning, där dessa enheter är fästa på ett chassi med axlar och hjul. När detta chassi bogseras av en lastbilstraktor kan den mobila betonganläggningen enkelt transporteras.


Inläggstid: 28 september 2020